Ansvarsfraskrivelse

Bemærk:

Alle rettigheder forbeholdes: Ingen del af disse oplysninger må gengives, lagres i søgesystemer eller overføres i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Eurol bv.

Der anvendes data fra tredjeparter til at bestemme det anbefalede produkt til dit køretøj. Eurol bv påtager sig intet ansvar (i det omfang loven tillader det) for nøjagtigheden eller egnetheden af anbefalingerne.

Du bærer selv det fulde ansvar for de beslutninger, du træffer på baggrund af oplysningerne på dette websted og eventuelle anbefalinger fra dette websted. Ydelsen af vores produkter kan blive påvirket af en række faktorer, herunder især den pågældende anvendelse, anvendelsesmåden, driftsbetingelserne, eventuel ekstern forurening osv. Af denne grund er det ikke muligt at træffe universelt gældende udsagn om funktionen af vores produkter.

Anbefalingerne er generelle retningslinjer, der ikke er bindende. Der gives ingen garanti – hverken udtrykkelig eller underforstået – for produktets egenskaber eller produktets egnethed til et bestemt formål.

Inden du anvender produkter i dit køretøj, skal du altid kontroller de relevante tekniske specifikationer i køretøjets håndbog vedrørende kompatibiliteten. Anbefalingerne kan ændre sig med tiden; gyldigheden af alle tidligere anbefalinger bortfalder i forbindelse med denne publikation.