Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Vi respekterer dit privatliv og behandler udelukkende dine personlige oplysninger til det formål, som du har givet dit samtykke til og i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og telekommunikationsloven (Persondataforordningen – GDPR).

1. Firmaoplysninger

Firmaets navn: Eurol B.V.
Websted: eurol.com
Registreringsnummer i det hollandske handelsregister: Øst (KK43) 06065378
Momsnummer: NL007359159B01

2. E-mailadresse

 • Inden for rammerne af en indgået aftale kan vi tilbyde dig lignende produkter og tjenesteydelser, såfremt du ikke har gjort indsigelse herimod. Du har mulighed for at gøre indsigelse er anført på det tidspunkt, hvor du giver os dine oplysninger. Derudover har du i hver enkelt kommunikation mulighed for i henhold til de samme betingelser at gøre indsigelse mod fortsat brug af din e-mailadresse.
 • Ved indhentning af din e-mailadresse til andre formål end inden for rammerne af en indgået aftale, bliver den ikke anvendt til tilsendelse af uønsket kommunikation, hvis du ikke har givet dit samtykke dertil.

3. Postadresse

Vi indsamler ikke oplysninger om postadresser på webstedet.

4. Telefonnummer

I en række formularer på vores websted kan vi bede om et telefonnummer. Det gør vi kun for at kunne besvare de spørgsmål, du stiller os. Vi vil ikke genere dig med kommercielle henvendelser, som vi tager initiativet til.

5. Andre personlige oplysninger

Vi behandler kun andre personlige oplysninger (ved hjælp af cookies, aflæsning af terminaludstyr eller lignende), hvis:

 • behandlingen af oplysningerne er påkrævet med henblik på:
 • korrekt opfyldelse af en offentligretlig opgave.
 • forsvar af vores berettigede interesser (medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder vejer tungere).
 • Eller hvis du gav dit samtykke til behandlingen ved indsamlingen af oplysningerne.

Vi opbevarer under ingen omstændigheder dine oplysninger længere end nødvendigt med henblik på behandlingen af de formål, som de er blevet indsamlet til. Du kan finde nærmere oplysninger vedrørende cookies i vores cookie-erklæring.

6. Deling af personlige data

Vi videregiver ingen oplysninger til andre virksomheder eller parter. I tilfælde af at det skulle blive nødvendigt, beder vi dig om dit samtykke, inden vi deler oplysningerne med tredjeparter.

7. Sikkerhed i forbindelse med overførsel og modtagelse af oplysninger

 • Hvis vi overfører eller modtager dine oplysninger på vores websted, bruger vi altid de krypteringsteknologier, der er anerkendt, som de gængse standarder inden for IT-sektoren.
 • Vi har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge tab, uretmæssig brug eller sletning af oplysninger, som vi modtager på vores websted.

8. Sikkerhed i forbindelse med lagring af oplysninger

Sikkerhedskriterier

 • På den side hvor du indtaster dine personlige oplysninger, gør vi brug af en sikker forbindelse.
 • Vi lagrer så få oplysninger om brugerne af webstedet som muligt, og vi sørger for, at der ikke lagres nogen særligt følsomme personlige oplysninger i vores database, medmindre det er absolut nødvendigt.
 • Vi træffer tekniske og organisatoriske forholdsregler med henblik på at forebygge tab af oplysninger eller uretmæssig behandling deraf (såsom angreb). Vi garanterer derfor et passende sikkerhedsniveau og lader vores websted regelmæssigt teste.
 • Alle systemer, hvor der bliver behandlet følsomme (personlige oplysninger), er beskyttet med antivirussoftware og de nyeste sikkerhedsrelaterede patches til andre vigtige softwareprogrammer, om bliver leveret at leverandørerne af den pågældende software.

9. Adgang til dine oplysninger

Efter anmodning giver vi besøgende på vores websted informationer om de personlige oplysninger, der bliver behandlet, om dem. Eventuelle forkerte oplysninger kan korrigeres, suppleres eller slettes. Hvis du ønsker adgang til disse oplysninger, eller hvis du ønsker at forbedre dine personlige oplysninger, kan du kontakte os på nedenstående adresse.

10. Kontakt

Hvis du ønsker at reagere på vores databeskyttelsespolitik, kan du kontakte os:

 • På følgende e-mailadresse: marketing@eurol.com
 • På følgende telefonnummer: +31 548 615 165
 • På følgende adresse: Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal

Denne databeskyttelseserklæring kan til enhver tid blive ændret. Disse ændringer vil blive offentliggjort her, og om nødvendigt vil du blive informeret pr. e-mail.