Ajalugu

Algus

Uuenduslik ettevõtlus ja kvaliteedi väärtustamine innustasid Johan Pfeifferit asutama Euroli ettevõtet ja kaubamärki 1977. aastal Nijverdalis. Tol ajal koosnes Euroli tootevalik ainult mootorrataste määrdeainetest. Tänu keerulisele turunduskampaaniale ja õnnestumistele motospordis muutus Eurol Hollandis kiiresti tuntud nimeks.

1980-ndatel laienes tootevalik teistele valdkondadele, nagu autotööstus, jalgrattad, veoautod, tööstus- ja põllumajandusmasinad. 1990-ndatel võttis ettevõte oma tootmise täielikult enda juhtimise alla. Tootmiskontrolli ja ettevõtte enda teadus- ja arendustegevuse rajatiste abil saab Eurol tagada parema ja ühtlase kvaliteedi. Sellest ajast on Eurol Hollandi ainuke sõltumatu määrdeainete tootja.

Rahvusvaheline siht

Järgnenud aastatel sai Eurolist kiiresti suurim osaline ülemaailmsel turul. Johan Pfeifferil oli algusest peale selge rahvusvaheline siht ja see peegeldub ka ettevõtte logos: „Eurol“ koosneb sõnadest „Europe“ ja „oil“. Logol võib näha ka kokkupõimitud e- ja o-tähte, mis visuaalselt annavad edasi meie kaubamärgi nime.

Nimi ja maine

Rahvusvaheline teadlikkus Euroli kaubamärgist on plahvatuslikult kasvanud alates 2000. aastatest seoses erinevate meeskondade spondeerimisega niisugustel võistlustel nagu Dakari ralli. Üha tihedam koostöö importijate ja edasimüüjatega aitab meil endale nime teha kõikjal maailmas. Alates 2016. aastast oleme me Tom Coroneli toetades aktiivselt kaasatud rahvusvahelisse FIA WTCR võistlussarja ja nii jõuab Euroli kaubamärk veel suurema hulga inimesteni.

Innovatsioon

Tehnoloogia areng on teinud viimasel kümnendil suure hüppe. Samuti on tootjad muutunud oma nõudmistes rangemaks. See on teinud vajalikuks suurema rõhu asetamise teadus- ja arendustegevusele, viies Euroli erimäärdeainete väljatöötamiseni SYNGIS® tehnoloogia abil, millega pakume lahendusi üha keerulisematele määrdeprobleemidele.

Täna arendavad ja toodavad üle 200 töötaja esmaklassi määrdeaineid, määrdeid, tehnilisi vedelikke ja puhastus- ning hooldustooteid erinevatele turusegmentidele.

Euroli trumbiks on läbi aastate olnud ja on jätkuvalt ettevõtlikkus, teenuse pakkumine ja kvaliteediteadlikkus. See tugev vundament annab meile tulevikuks kindlustunde.