Privaatsusavaldus

Privaatsuspoliitika

Me austame teie privaatsust ja töötleme teie isikuandmeid ainult eesmärgil, milleks te need esitasite, ning kooskõlas isikuandmete kaitse määruse (GDPR).

1. Ettevõtte andmed

Ettevõtte nimi: Eurol B.V.
Koduleht: eurol.com
Kaubanduskoja registreerimisnumber: Oost (KK43) 06065378
Hollandi KMKR-number: NL007359159B01

2. E-posti aadress

3. Postiaadress

Me ei kogu kodulehe kaudu ühtegi postiaadressi.

4. Telefoninumber

Mitmed meie kodulehel olevad vormid võivad paluda teil telefoninumber esitada, kuid seda ainult selleks, et vastata teie esitatud päringule. Me ei tüüta teid meie poolt algatatud kaubanduslike sõnumitega.

5. Muud isikuandmed

Muid isikuandmeid töötleme me (küpsiste, väliste lugemisseadmete vmt teel) ainult juhul, kui:

  1. see on nõutav avaliku õigusega seotud kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks;
  2. see on nõutav meie õigustatud huvide esindamiseks (välja arvatud juhul kui teie huvi või põhiõigused ja vabadused on selle huvi suhtes ülemuslikud); või
  3. ajal, mil me teie andmeid kogusime, andsite te oma nõusoleku nende andmete töötlemiseks.

Igal juhul ei säilita me teie andmeid kauem, kui see on vajalik töötlemiseks neil eesmärkidel, mille jaoks need koguti. Meie küpsiste kasutamise poliitika sisaldab rohkem teavet küpsiste kohta.

6. Isikuandmete jagamine

Me ei edasta mingeid isikuandmeid teistele organisatsioonidele või osapooltele. Kui see peaks vajalik olema, küsime me enne andmete kolmandate osapooltega jagamist teie nõusolekut.

7. Isikuandmete turvaline edastamine ja vastuvõtmine

8. Isikuandmete turvaline talletamine

Turvalisuse kriteeriumid

9. Ligipääs teie isikuandmetele

Nõudmisel teavitame me oma kodulehe kasutajaid nende kohta töödeldavatest isikuandmetest. Kõiki ebatäpseid andmeid võib parandada, täiendada või kustutada. Kui te soovite saada ligipääsu nendele andmetele või neid parandada, võtke meiega alloleval aadressil ühendust.

10. Kontakt

Kui te soovite meie privaatsuspoliitikat kommenteerida, võtke meiega ühendust:

Käesolevat privaatsuspoliitikat võidakse igal hetkel muuta. Me avaldame need muudatused siin ja vajadusel teavitatakse teid neist e-posti teel.