Vastutusest loobumine

Tähelepanu:

Kõik õigused on reserveeritud: Ühtki käesoleva teabe osa ei tohi ilma ettevõtte Eurol bv eelneva kirjaliku loata paljundada, talletada ega edasi anda, mis tahes kujul või mis tahes meetodil. Teie sõidukile soovitatud toote määramiseks kasutatakse kolmanda isiku andmeid.

Eurol bv ei vastuta (seadusega lubatud ulatuses) antud soovituste täpsuse või sobilikkuse eest. Sellel saidil sisalduva teabe alusel tehtud otsuste ja saidil antud soovituste kasutamise eest vastutate Teie ainuisikuliselt. Meie toodete toimimist võivad mõjutada mitmed asjaolud, eriti kasutusviis, rakendamise meetod, töökeskkond, võimalik väline saaste jne.

Seetõttu ei ole võimalik universaalselt paikapidavate andmete esitamine meie toodete toimimise kohta. Antud soovitused on üldised, mitte-siduvad suunised. Toote omaduste või sobivuse kohta mistahes kasutuseks ei anta ühtegi otsest ega kaudset garantiid.

Enne mistahes toote sõidukisse lisamist tuleb alati kontrollida ühilduvust puudutavaid tehnilisi andmeid, mis on toodud Teie sõiduki kasutusjuhendis. Soovitused võivad aja jooksul muutuda ning käesoleva väljaande avaldamisega muutuvad kehtetuks kõik varasemad soovitused.