Forskning og Utvikling

Kontinuerlig utvikling og forbedring

Eurol har en egen forsknings- og utviklingsavdeling. Ingeniørene våre er hele tiden opptatt med utvikling og forbedring av våre produkter og teknologier. Tenk her på Triple-Tech Additives-teknologien i våre kjedesprayer, de unike formlene til våre tilsetningsstoffer og SYNGIS Technology i Specialty Lubricants-serien. Våre ingeniører utgjør grunnlaget for vårt brede og høyverdige assortiment.

Måling gir kunnskap

I tillegg til utvikling har forsknings- og utviklingsavdelingen også som oppgave å overvåke produksjonens kvalitet. Til dette formålet har vi et laboratorium med de mest avanserte test- og måleapparatene. Grundige kontroller er en del av kvalitetsprogrammet vårt. Fra råmateriale til sluttprodukt, hvert eneste trinn i prosessen kontrolleres med høyverdige måleinstrumenter og nøyaktige kontroller. Vi følger markedsutviklingene nøye så vi kan gi smøremidlene våre de riktige egenskapene for optimale og sikre prestasjoner.

Original Equipment Manufacturers

Produktene våre er godkjent av fremstående motorkjøretøyprodusenter. For spesielle smøremidler har da også Eurol forskjellige «O.E.M. Approval letters».

Både eksisterende og nye produkter testes under kontrollerte forhold, f.eks. ved laboratorietesting og bruk av testbanker. Deretter følger tester i praksis for å måle belastning over tid samt toppbelastning.

Dakar som laboratorium

Den beste måten for oss å teste produktene våre i praksis på, er i den profesjonelle bil- og motorsykkelsporten. Her stilles de høyeste kravene til smøremidler. Forholdene under et rally eller løp kan ikke forutsis, så smøremidlene våre må ha tilstrekkelige reserver så de kan fange opp de ekstreme belastningene. Den hardeste praksistesten for produktene våre er Dakar Rally. Under dette løpet møtes de mest ekstreme forholdende. Tenk bare på sterke temperatursvingninger og høy trykkbelastning i kombinasjon med sand og vann. Eurol Dakar-teamene tar prøver som deretter analyseres grundig. Fra disse analysene henter vi verdifull informasjon som vi bruker for videre undersøkelser og produktutvikling.