Produksjon

In-house oljeblanding og produksjon

Vårt brede produktutvalg blandes og produseres av oss selv. Maskiner og installasjoner som er spesialutviklet for Eurol gjør oss i stand til å levere smøremidler og tekniske væsker av premium-kvalitet. Som totalleverandør har vi en fullservicetilnærming med en komplett portefølje smøremidler, tekniske væsker, rengjørings- og vedlikeholdsprodukter.

Rask og fleksibel produksjon

Blandeinstallasjonene er utstyrt med selvkalibrerende massestrømmålere som gir målinger med høy grad av nøyaktighet og pålitelighet. Kombinasjonen av «In-line blending» med «Batch-blending» gjør at vi kan produsere raskt og fleksibelt. Vi kan kombinere store og små volum problemløst og effektivt.

Automatisering

Takket være våre automatiserte tappelinjer er vi meget fleksible ved fylling av diverse emballasjeformater. Vi kan produsere et bredt utvalg av forskjellige emballasjevarianter in-house: fra pakninger på 50 ml til 210-liters fat. Vi kan levere både små og store volum i bulk i Benelux med eget materiell.