Ansvarsfraskrivelse

Merk:

Alle rettigheter reservert: Denne informasjonen må ikke, hverken helt eller delvis, reproduseres, lagres i gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte uten skriftlig forhåndstillatelse fra Eurol bv.

Tredjepartsdata blir brukt til å bestemme det anbefalte produktet for ditt kjøretøy. Eurol bv er ikke ansvarlige (i den grad loven tillater det) for nøyaktigheten eller egnetheten ved noen anbefaling.

Avgjørelsene du tar basert på informasjonen på dette nettstedet og alle anbefalinger gjort på dette nettstedet er ditt eget ansvar. Våre produkters ytelse kan påvirkes av en rekke faktorer, spesielt den spesifikke bruken, anvendelsemetode, driftsmiljø, mulig ekstern forurensning, osv. Av denne grunn er ikke universelt gyldige erklæringer rundt våre produkter mulig.

Anbefalingene gjort representerer generelle, ikke-bindende retningslinjer. Ingen garanti uttrykt eller underforstått er gitt vedrørende produktets egenskaper, eller dens egnethet for enhver anvendelse.

Før du monterer noen produkter til kjøretøyet ditt, vennligst alltid sjekk den relevante tekniske spesifikasjonen i ditt kjøretøys brukermanual for kompatibilitet. Anbefalinger kan forandre seg over tid; alle tidligere anbefalinger opphører å være gyldige med denne publikasjonen.