Oświadczenie o prywatności

Polityka prywatności

Szanujemy prywatność naszych klientów i przetwarzamy ich dane osobowe wyłącznie w celach, dla których zostały udzielone, zgodnie z treścią ustawy o Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR)

1. Dane przedsiębiorstwa

Nazwa przedsiębiorstwa: Eurol B.V.
Strona internetowa: eurol.com
Numer wpisu do Izby Handlowej: Wschód (KK43) 06065378
Numer identyfikacyjny VAT: NL007359159B01

2. Adres e-mail

 • W ramach zawartej umowy możemy przekazywać Ci oferty dotyczące podobnych produktów i usług, pod warunkiem że w chwili przekazania adresu e-mail nie zgłosiłeś sprzeciwu w tym zakresie. O możliwości zgłoszenia sprzeciwu informujemy w chwili przekazania danych. Ponadto przy każdym kontakcie dajemy Ci taką samą możliwość zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego dalszego wykorzystania Twojego adresu e-mail.
 • Jeżeli adres e-mail zostaje pozyskany w celach innych niż w ramach zawartej umowy, nie jest on wykorzystywany w celu przekazywania niezamówionej korespondencji, jeżeli nie wyrazisz na nią zgody.

3. Adres korespondencyjny

Nie gromadzimy danych korespondencyjnych za pośrednictwem strony internetowej.

4. Numer telefonu

Niektóre formularze na naszej stronie internetowej wymagają podania numeru telefonu. Numer ten jest nam potrzebny jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Nie będziemy niepokoić Cię korespondencją handlową zainicjowaną przez nas.

5. Pozostałe dane osobowe

Pozostałe dane osobowe przetwarzamy wyłącznie (przy pomocy plików cookie, odczytu urządzeń peryferyjnych lub w inny sposób), jeżeli:

 1. przetwarzanie danych jest niezbędne w celu:prawidłowego wypełniania zadań prawa publicznego;
 2. realizacji naszego uzasadnionego interesu (chyba że przeważają nad nim Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności człowieka) lub
 3. wyraziłeś(-aś) zgodę na przetwarzanie w chwili ich gromadzenia.

W żadnym wypadku nie przechowujemy Twoich danych dłużej, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone. Więcej informacji na temat plików cookie znajdziesz w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

6. Udostępnianie danych osobowych

Nie przekazujemy danych innym organizacjom lub stronom. Jeśli okaże się to niezbędne, wystąpimy o Twoją zgodę przed udostępnieniem danych stronom trzecim.

7. Bezpieczeństwo przekazywania i odbioru danych

 • Przekazując i odbierając Twoje dane na naszej stronie internetowej, zawsze korzystamy z technologii kodowania uznanych za standardy w sektorze IT.
 • Wdrożyliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa w celu zapobiegania utracie, nieuprawnionemu użyciu lub zmianie danych odbieranych przez naszą stronę internetową.

8. Bezpieczeństwo przechowywania danych

Kryteria bezpieczeństwa

 • Strona, na której gromadzone są dane osobowe, korzysta z bezpiecznego połączenia.
 • Zapisujemy możliwie jak najmniej danych użytkowników strony internetowej i dbamy o to, aby w naszej bazie danych nie znajdowały się wrażliwe dane osobowe, chyba że jest to konieczne.
 • Podejmujemy środki techniczne i organizacyjne w celu przeciwdziałania utracie lub nieupoważnionemu przetwarzaniu danych (np. w przypadku ataków). Z tego względu zapewniamy odpowiedni poziom ochrony i regularnie kontrolujemy naszą stronę.
 • Wszystkie systemy, w których przetwarzane są (wrażliwe) dane osobowe, wyposażone są w oprogramowanie antywirusowe i najnowsze aktualizacje zabezpieczające pozostałe oprogramowanie, wydane przez dostawców tego oprogramowania.

9. Dostęp do danych

Na żądanie informujemy użytkowników naszej strony internetowej o ich danych osobowych, które są przez nas przetwarzane. Ewentualne nieprawidłowe dane mogą być poprawiane, uzupełniane lub usuwane. Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do tych informacji lub poprawić swoje dane osobowe, możesz skontaktować się z nami pod niżej podanym adresem.

10. Kontakt

W sprawie naszej polityki prywatności możesz kontaktować się z nami:

 • pod adresem e-mail: marketing@eurol.com
 • pod numerem telefonu: +31 (0)548 615 165,pod adresem: Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Niderlandy

Niniejsza polityka prywatności może zostać zmieniona w dowolnym momencie. Zmiany te będą publikowane tutaj. W stosownych przypadkach powiadomimy Cię drogą mailową.