Deel

Eurol Delec Fluid 1080 ODR
E302170

Kleurloos aromaatvrij oplosmiddel

Beschrijving

Eurol Delec vloeistof 1080 is een kleurloos, aromaatvrij oplosmiddel dat uitermate geschikt is voor het ontvetten van oppervlakken en onderdelen. Conserveringsolie, metaalbewerkings- olie, smeerolie en vetten worden met Eurol Delec vloeistof 1080 gemakkelijk verwijderd, evenals stof, vuil en kleine (metaal)deeltjes. Eurol Delec vloeistof 1080 kan toegepast worden in verschillende ontvettingsprocessen zoals sproeien, dompelen of ultrasone reiniging. Het laat zich het gemakkelijkste verwijderen doormiddel van perslucht. Condensatie van water is hierbij te vermijden. Werktemperaturen tot ca 60 °C. zijn verantwoord. Eurol Delec vloeistof 1080 laat na verwijdering geen residu na. De vloeistof zal, zolang het zich op het metaal bevindt, een tijdelijke corrosiebescherming bieden. Het is verdraagzaam met de meeste metalen, plastics en rubbers (behalve polystyreen, EPDM en SBR rubber). Eurol Delec vloeistof 1080 kenmerkt zich door een sterk ontvettend en reinigend vermogen, lage verdampingssnelheid, een geringe geur en een tijdelijke corrosie-bescherming. Eurol Delec vloeistof 1080 heeft geen emulgerende werking.

Performance


Specifieke waarden

Color Kleurloos
Density at 20°C 0.8 kg/l
Viscosity, kinematic at 40°C 1.7 cSt
Flash point 70 °C