Deel

Eurol Diesel Flow Improver
E802484

Brandstofadditief voor de verlaging van het vloeipunt van diesel

Beschrijving

Eurol Diesel Flow Improver verbetert vloeigedrag bij lage temperatuur van diesel. Het is uitermate geschikt in koude klimaten om diesel vloeiproblemen te voorkomen als gevolg van (wax)kristallisatie in de winter. Zulke waxkristallen worden opgevangen in het filter en blokkeren de doorstroming van de brandstof, waardoor de motor niet meer kan draaien. Ontwikkeld als one shot applicatie voor zowel hoog- als laagzwavelige diesel voor voldoende brandstofdoorstroming in de winter.

Performance


Specifieke waarden

Color Kleurloos
Density at 20°C 0.8825 kg/l
Viscosity, kinematic at 40°C 2.8 cSt
Flash point 65 °C