Deel

Eurol Oxycleaner
E602340

Zuur reinigingsmiddel voor zware vervuiling

Beschrijving

Eurol Oxycleaner is een zeer krachtig zuur reinigingsmiddel met een buitengewoon grote reinigingskracht voor een breed toepassingsgebied. Het is bij uitermate geschikt om zware vervuilingen als olie, kalk en oxidatie/roest te verwijderen. Eurol Oxycleaner is samengesteld uit milieuvriendelijke componenten met goede biologische afbreekbaarheid. Het opnieuw corroderen van het metaal wordt voorkomen doordat er aan dit product een corrosie-inhibitor is toegevoegd. Eurol Oxycleaner heeft afhankelijk van de ondergrond een inwerktijd nodig van max. 30 minuten. Het oppervlak nooit laten opdrogen en afspoelen met veel water. Mengverhouding: 1:1 tot 1:10 (afhankelijk van de vervuiling). Eurol Oxycleaner reageert heftig met loog. Niet gebruiken op kalksteen en marmer. VORSTVRIJ OPSLAAN Indien onzekerheid bestaat over de bestendigheid van de ondergrond altijd eerst op een onopvallende plaats testen.

Performance


Specifieke waarden

Flash point 100 °C